Rådhuset

Rådhuset_Utkast_Cappelen_F_KK.JPG

Rådhuset

Før krigen lå rådhuset i området ved dagens ”Caroline Knudtzons plass”. Også rådhuset ble totalskadd som følge av terrorbombingen. Kommunens politiske og administrative ledelse måtte bruke andre midlertidige lokaler frem til det nye rådhuset sto ferdig til bruk i 1953.

Les mer