Kristiansund Sykehus

Kristiansund Sykehus

Sykehuset i Kristiansund

Allerede rundt 1830 hadde Kristiansund sykehus. Det lå i Fiskergata på Innlandet. Nå var ikke dette et sykehus i ordets rette forstand, mer en pleiestue for fattige syke. De velstående ble pleid hjemme når de var syke. Byen var etter forholdene også godt utstyrt med leger på denne tiden.

Les mer