Kristiansund lufthavn - Kvernberget

Flyplassen ble ferdigstilt i 1970 som et ledd i utviklingen av stamlufthavnnettet i Norge.
Kvernberget_Lufthavn_Terminaler_F_Avinor.jpg

Flyplassen

Den 30. juni 1970 var en stor dag for Kristiansund og for Nordmøre. Da ble Kvernberget flyplass offisielt åpnet av daværende kronprins Harald. Anslagsvis 6 000 mennesker hadde møtt fram i det fine sommerværet for å bivåne denne store begivenheten.

Les mer