Konsul Johnsens gate

Konsul Johnsensgt_3_F_PINGEBER.jpg

Konsul Johnsens gate

Konsul Johnsens gate be­står av en fargerik husrekke som er typisk for den tidlige gjen­­reisningen av Kristiansund.

Les mer