Kaptein Bødtkers gate

Gjenreisningsportal

Gjenreisningsportalene

De klassiske portalene i mange av de eldste gjenreisningshusene er et av særtrekkene ved Gjenreisningsbyen Kristiansund.

Les mer