Folkets hus

Folkets hus.jpg

Folkets Hus

I 1959 sto Folkets Hus på Kongens Plass klar til innflytting. Huset ble det første bygget som brøt med det arkitektoniske mønsteret i gjenreisningsbyen. Samme året flyttet Tidens Krav inn i nybygget, og hadde sine lokaler der helt fram til de flyttet inn i Rica-bygget.

Les mer