Folkeparken

Folkeparken

Folkeparken

Rolf Hofmo er en av dem som skal ha æren for at Ekebergsletta i Oslo ble et sted for idrettslige aktiviteter. Han var også en av pådriverne for at Kristiansund kommune skulle erverve grunn i Folkeparken til Idrettsanlegg og friluftsliv.

Les mer