Atlanten Stadion

Atlanten stadion

Atlanten stadion ble åpnet i juli 1960, og publi­kums­interessen var god enten det var friidrettsstevner eller fotballkamper som ble arran­gert.

Les mer