Meld deg på nyhetsbrevet!

Newsletter

Motta nyhetsbrev med oppdaterte artikler.

Navn:
E-post:

Arkitekter-byplanlegging

Den gamle trehusbebyggelsen i Kristiansund var før andre verdenskrig moden for omregulering og bedre tilpasset den nye tiden, blant annet biltrafikk.
Kartskisse_sentrum.jpg

Den anerkjente byplanleggeren, professor og arkitekt Sverre Pedersen ble engasjert for å se nærmere på regulering av sentrum. Han slapp å gjøre de store grepene. Den saken tok de tyske bombeflyene seg av.

Allerede kort tid etter bombingen av byen dro en sentral delegasjon fra Kristiansund kommune til Trondheim for å gjenoppta samarbeidet med professor Sverre Pedersen. Oppdraget var denne gangen ikke regulering av sentrum, men i stedet gjenreisning av en by.

I 1940 ble det opprettet en nasjonal organisasjon som fikk navnet Brente Steders Regulering (BSR). Organisasjonen holdt først til i Trondheim med Sverre Pedersen som leder.

På grunn av de store krigsskadene fikk BSR ganske snart eget kontor i Kristiansund, det eneste utenom hovedkontoret. Kristiansundskontoret av BSR ble først ledet av arkitekt Erik Rolfsen og deretter av arkitekt Knut Cleve. I tillegg ble den anerkjente arkitekten Arne Korsmo ansatt som byarkitekt.

Også byens egne arkitekter, blant andre Sverre Witzøe, Erling Wold og Sivert Glærum fikk under gjenreisingen mange oppdrag. En sentral arkitekt var også Øyvind Ramstad. Han kom til Kristiansund for å arbeide ved Gjenreisningsinstituttet i 1941. Han ble i Kristiansund til langt ut på 1950-tallet.

Meieritrappa

”Meieritrappa” går fra Storgata, like nedenfor Grand Hotell, og ned til Storkaia. Trappa var en liten detalj i gjenreisningen av Kristiansund.

Les mer

Unøyaktigheter i TV- serie om gjenreisning

I TV-serien ”Håkon & Haffners byggeklosser” som startet i januar 2011 er det av programlederne hevdet en del påstander om gjenreisningen av Norge. Dette er kraftig imøtegått blant annet av Robert Øfsti som er prosjektleder ved Nasjonalt senter for Gjenreisningsarkitektur i Steinkjer.

Les mer

Sverre Pedersen

Sverre Pedersen (1882- 1971) var en norsk arkitekt, kjent for drøyt hundre byplaner.

Les mer

Erik Rolfsen

Erik Rolfsen (1905-1992) var leder av kristiansundskontoret til BSR fram til 1942. I sitt arbeid med soneplanen for Kristiansund, ble Rolfsen spart for tysk innblanding. Han fant det viktig å strekke opp hovedretningslinjene for byens utvikling før man gikk i gang med detaljene.

Les mer

Arne Korsmo

Arne Korsmo (1900-1968) var en norsk arkitekt og en førende funksjonalist og formgiver som har tegnet en rekke kjente norske villaer, har formgitt en rekke produkter samt undervist ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og vært professor ved Norges Tekniske Høgskole (NTH) i Trondheim.

Les mer
T_Illustrasjon_Oppfarten.jpg Rådhuset-utkast.jpg Rådhuset_Utkast_Lars_Björke_F_KK.JPG Rådhuset_Utkast_J_Quam_F_KK.JPG Rådhuset_Utkast_Cappelen_F_KK.JPG Oppfarten-Kaibakken.jpg Oppfarten_Kaibakken2.jpg MODELL_GAMLE_KRISTIASNUND_1.JPG Modell_Gamle Kristiansund.jpg Kongens Plass_Kirke.jpg Kartskisse_sentrum.jpg Kartskisse_før krigen.jpg Kart_Brente steder_1940.jpg Brente_Steder_Modell_Sverre_Pedersen.jpg Brente_Steder_Modell_2_Sverre_Pedersen.jpg