Meld deg på nyhetsbrevet!

Newsletter

Motta nyhetsbrev med oppdaterte artikler.

Navn:
E-post:

Gjenreisning

Det er mulig å tidfeste noenlunde eksakt når arbeidet med gjenreisningen av Kristiansund startet. Det skjedde like etter at de første bombene falt over byen i aprildagene i 1940.
Kristiansund_Sentrum_Flyfoto.jpg

Byens innbyggere og kommuneledelsen ble raskt engasjert i det enorme arbeidet med å bygge opp igjen det som var gått tapt.

Vanskeligere er det å fastslå når gjenreisningen var fullført. Var byen gjenreist når bygninger og infrastruktur som ble ødelagt i all hovedsak var erstattet, eller fortsatte gjenreisningen også utover i den tid, og hvor går skillet mellom gjenreising og videreutvikling?

Som nevnt i kapitlet ”Før krigen” var Kristiansund, før bombingen, en by med stort behov for en mer hensiktsmessig regulering. Dette måtte man ta hensyn til da man skulle bygge byen opp igjen på ruinene av den gamle. Man valgte omregulering til en mer moderne by, tilpasset den tids krav til funksjonalitet. I gjenreisningen måtte man også ta hensyn til endrede bygningsmessige behov som følge av samfunnsutviklingen.

Derfor har Kristiansund ikke blitt en gjenreist kopi av den gamle byen som forsvant i flammene. Sentrum av byen er sterkt preget av streng regulering og den enkle funksjonalistiske arkitekturen man hadde i etterkrigstiden. Samtidig ser vi at arkitektene og planleggerne forsøkte å videreføre en del av særpreget som det den tapte byen hadde. Dette kommer blant annet til uttrykk i utformingen av bygningene og fargerikdommen. Istedenfor gjenoppbygging av den gamle byen ble det en by med et nytt særpreg. Det er det vi kaller gjenreisningsbyen Kristiansund.