Meld deg på nyhetsbrevet!

Newsletter

Motta nyhetsbrev med oppdaterte artikler.

Navn:
E-post:

Varden

Opprinnelig har dette punktet på Kirkelandet 78 m.o.h. fungert som varde og vaktstue for den optiske telegrafen mellom Kristiansund og Trondheim i 1808. Herfra er det flott utsikt til skipsleia med Grip i horisonten.
Vardetårnene 2010 (Foto: Petter Ingeberg)

Denne vaktplassen spilte en viktig rolle da byen ble angrepet av to engelske fregatter i 1808.

I perioden 1840 til 1880 sto tårnet åpent for alle og ble blant annet hyppig brukt til kortspill og dans. Mange besøkende fant veien hit da som nå, og noen etterlot sine merker på veggene: årstall og navn, initialer med mer fantes på alle de seks originale veggene, deriblant flere spanske navn.

Vardetårnet i mur ble i 1892 reist for å kaste glans over byens 150 års jubileum. Vardetårnet erstattet dermed det langt mindre og enklere tretårnet, som tidligere sto på samme sted.

«Fra dette sted har Lille-Fosens, nå Kristiansunds, innvånere i slekt etter slekt inntil denne dag speidet ut over havet etter sine stolte skip og sine kjekke fiskere, der i storm og stille ferdedes på de store hav, hvorfra de har beundret dens storslagne natur», sa byfogd Smith da tårnet ble åpnet i 1892. Han avsluttet med dette ønsket: «Måtte kommende slekter stedse herfra se utover en lykkelig og stadig våk ende by. Leve Kristiansund»!

Under første verdenskrig beslaga marinen tårnet og brukte det som vakthus. Senere ble det brukt som salgsbod for datidens godterier. Varden var et kjært samlingspunkt for familier på søndags utflukt. Lærer Meegaard sørget for å plassere en langkikkert på Varden sammen med et kart som viste omgivelsene.

Under andre verdenskrig bygde tyskerne tak over øverste etasje, og det ble da benyttet som vakttårn.

Etter krigen ble vedlikeholdet av tårnet nedprioritert, og det endte med at Vardetårnet fra 1892 ble revet i mai 1976, da det etter sigende var «farlig for omgivelsene». Kommunen hadde, på grunn av anstrengt økonomi, ikke planer om å reise et nytt tårn. Etter privat initiativ og inn­samlede midler ble et nytt tårn finansiert og bygget av ild sjeler i «Vardens venner». Det nye tårnet ble høytidelig åpnet 8. mai 1983 med en enorm folkemengde til stede.

I 1992 ble også en tro kopi av det gamle sekskantete tre tårnet gitt i gave til Kristiansund kommune fra utflyttede kristian sundere i Oslo, etter initiativ av Arne Sunde. Det ble laftet på Hjerleid videregående skole på Dombås. Opprinnelig stod tretårnet på samme sted som der Varde­tårnet står i dag. Det er tre meter høyt, og taket er formet som et klippfiskflak. Opp gjennom sentrum av taket rager en jernstang som har vært brukt som vindretningsviser. Det gamle tårnet varslet i sin tid angrepet fra de to engelske skipene i 1808. Senere ble det brukt av tollvakten, før det i 1849 ble solgt til seilmaker Andreas Cornelius Hansen. I dag står det originale tårnet ved Norsk klippfiskmuseum, og både kompassrosetten på innsiden av taket og de mange skribleriene på veggen, er godt bevart.