Meld deg på nyhetsbrevet!

Newsletter

Motta nyhetsbrev med oppdaterte artikler.

Navn:
E-post:

Sykehuset i Kristiansund

Allerede rundt 1830 hadde Kristiansund sykehus. Det lå i Fiskergata på Innlandet. Nå var ikke dette et sykehus i ordets rette forstand, mer en pleiestue for fattige syke. De velstående ble pleid hjemme når de var syke. Byen var etter forholdene også godt utstyrt med leger på denne tiden.
Kristiansund Sykehus

Skipskaptein Johan Marstrand forærte ved et gavebrev i 1857 eiendommen sin, «Arken» i vestre bydel, til nytt sykehus. Sykehuset på Innlandet ble da solgt for 10 000 kroner.

Privatpersoner spilte i hele tatt en sterk rolle når det gjaldt sykehus i Kristiansund. I begynnelsen av 1890-årene forærte Nicolay H. Knudtzon III og hustru Caroline en tomt til sykehus i Frueenga. I 1893 og 1895 fikk kommunen i alt 36 000 kroner av byens brennevinsutsalg. Med donasjonen fulgte også en klausul om at sykehuset skulle stå ferdig innen 1. september 1898. Dette klarte man ikke helt å oppfylle, men den 1. juni 1899 sto det ferdig til bruk. Prislappen lød på kroner 96 554, 30.

Sykehuset I Kristiansund kom uskadd fra terrorbombingen i 1940, men det gamle sykehuset var samtidig håpløst gammeldags. Det var stort behov for å bygge nytt. Det forelå planer om dette allerede i 1942, og byarkitekt Arne Korsmo kom også med forslag på hvordan det nye sykehuset skulle se ut. Finansieringen var også i orden, men tyskerne sa nei.

Først 6 år etter at krigen sluttet anmeldte arkitekt Øivin Grimsgaard oppføring av det nye bygget. Det var en forutsetning at ny-sykehuset skulle bygges inntil den gamle trebygningen. Dette krevde at man fikk dispensasjon fra bestemmelsene.

I 1953 ble dispensasjonen gitt, og året etter var det nye sykehuset klart for pasienter. Grunnflaten var på 1 600 kvadratmeter og bygget var på tre og fire etasjer. Det gamle lasarettet besto i mange år til. Det skulle blant annet inneholde to sinnsyke-celler, og gi rom for pasienter med smittsomme sykdommer. 

De som opplevde denne bygningen, tenker nok tilbake med skrekk og gru på den tiden, for i tillegg til sykdomstilfellene som befant seg der, luktet det også både skarpt og ekkelt i den gamle bygningen. Historiker Johan Tømmervåg har hevdet at lukten skyldes utstrakt bruk av lysol.

I 1971 ble arbeidet for å erstatte de gamle bygningene med et nytt sykehus tatt opp. En plankomité ble oppnevnt i 1974, og i 1986 ble den nye delen av sykehuset offisielt åpnet av daværende kronprinsesse Sonja.

I nyere tid har sykehuset i Kristiansund blitt utsatt for et truende nedbyggingsspøkelse som innebærer at funksjoner forsøkes overført til Molde, som samtidig planlegger bygging av et nytt og stort sykehus. Kristiansund sykehus vil da bli gradvis nedbygd. Dette har forarget og uroet befolkningen på Nordmøre dypt og 7. april 2010 var det cirka 10 000 mennesker som møtte opp foran sykehuset for å demonstrere sin uenighet. Samtidig er det krefter i gang for å etablere ett felles sykehus for Nordmøre med en hensiktsmessig geografisk plassering i forhold til den befolkningen sykehuset skal betjene.

Relaterte bilder

Kristiansund Sykehus Gamle sykehuset_Foto_Engvig.jpg Sykehuset_Likstua_Lasarettet_F_NM.jpg