Meld deg på nyhetsbrevet!

Newsletter

Motta nyhetsbrev med oppdaterte artikler.

Navn:
E-post:

Reguleringsbehov

Den gamle trebyen Kristiansund var regnet for å være blant de vakreste i landet, men bar også preg av å være en by som var bygd opp uten noen spesiell plan. Når et nytt hus ble reist, var det huset som ble tilpasset naturen – ikke omvendt.
Lindahls plass.jpg

Bygninger ble reist uten særlig tanke på regulering av området. Det gjorde Kristiansund til en meget sjarmer­ende by, men samtidig upraktisk. På mange måter kan vi si at byen var sjølgrodd.

De som hadde penger, bygde hus og brygger og det de trengte der de syntes passet seg. Det var ikke noen godkjenningsordning. Folk tok seg til rette og gjorde som de ville på egen grunn. På mange måter kan man si det var et litt enkelt samfunn med den sterkestes rett. Det fung­erte jo bra så lenge det var orientert mot sjøen og man ikke hadde bruk for så mye areal, det var bakkete, kupert, bratt og ganske så ufremkommelig.

Eneste murbygning i Kristiansund før 1900, var Clausengården. I løpet av de første 20 årene av 1900-tallet kom det flere, og det var dyktige og anerkjente arkitekter som satte sine avtrykk på de nye byggene. Arkitekt Rivertz som bosatte seg i Kristiansund etter å ha bidratt med å fullføre gjen­­oppbyggingen etter bybrannen i Ålesund i 1904, tegnet både Norges bank og Festiviteten i hogget stein. Han var også arkitekten da Grand Hotell ble gjen­opp­bygd i jugendstil etter brannen i 1907. Kommunebygningen var et bygg i jugendstil, tegnet av arkitekt Nissen. Nordlandet kirke, som ble oppført sam­tidig som Festiviteten i 1914, var tegnet av H. Schytte Berg. Av andre murbygninger som ble reist i denne perioden, nevnes Marmorgården, Aldershjemmet i Clausensgate, Gomalandet skole og Allanengen skole. Også på Nordlandet lå det en praktfull murbygning like ved sundbåtkaia.

Hovedpulsåren i byen var havna. Den var omkranset av flere flotte kjøpmannsanlegg. Side om side med bolighusene, lå pakk­husene der det ble oppbevart både klippfisk, tørrfisk og sild. Baken­for herskapsboligene lå gjerne stabbur og fjøs. Herskapshus fantes det flere av. Pareliusgården på Nordlandet var ett av dem, Tordenskjoldgården på Innlandet ett annet, men det flott­este av dem alle tilhørte nok Nicolay H. Knudtzon III. Det lå ved kaia på Kirkelandet like ved det der fasaden til det gamle meieribygget står idag.

Bolighusene var lange­ bygninger i to eta­sjer – kledd med stående panel. Takene var tekket med rød uglasert eller svart gla­sert stein, og inngangsdørene var om­kran­set med flotte portaler.

Gatene var svært trange og lite fremkommelig for biler. Nå fantes det riktignok ikke så mange biler før krigen, frem­deles var hest og kjerre og vogn­menn et vanlig syn.

Men også på sam­ferdsel­ssiden be­­­gynte det å skje ting på 1930-tal­let. Kristian­sund hadde fått ferge­­­forbindelse med fastlandet både i sydøst-gående retning til jern­ban­en på Oppdal. Fergen over til Gjem­­nes åpnet opp både for bil­for­bindelse vest­over i retning Molde og tog­for­bin­delse fra Åndal­­s­nes. I til­legg til trange gat­er, var veien opp fra kaia bratt, og gatene ut fra Lindahls plass nes­ten ufrem­kommelige. Dette tilsa at man måtte be­gynne å tenke i andre baner.

Det er på denne tiden professor Sverre Pedersen ved Høyskolen i Trondheim første gang kom i kontakt med byens myndigheter. I 1938 skulle han vurdere muligheten for å få bygd et nytt rådhus, men også se på andre forhold i sentrum. Han slapp å tenke lenge over reguler­ings- og bevaringsproblemene han ble stilt overfor i Kristiansund. Tyskerne ordnet med det pro­ble­met på dramatisk vis. Da professoren kom tilbake til Kristiansund i 1940 for å arbeide med reguler­ings­­planer, hadde han frie hender til å utforme en hel by nesten fra intet.

Relaterte bilder

Torget med Grand_Norges bank_Torvet 5 og Arbeiderforeningen.jpg Sykehuset_Likstua_Lasarettet_F_NM.jpg Sverdrup_Før krigen.jpg Romsdalsposten_1928.jpg President_Christiesgade-filatelistklubben.jpg Nordlandet skole_F_Georg Sverdrup.jpg Museet_Gamle_F_KH_IV.jpg Middelskolen_F_Georg Sverdrup.jpg