Meld deg på nyhetsbrevet!

Newsletter

Motta nyhetsbrev med oppdaterte artikler.

Navn:
E-post:

Konsul Johnsens gate

Konsul Johnsens gate be­står av en fargerik husrekke som er typisk for den tidlige gjen­­reisningen av Kristiansund.
Konsul Johnsensgt_3_F_PINGEBER.jpg

De første hus­ene ble bygd så tidlig som i 1941.

Eiendommene, spesielt fasa­d­en som vender ut mot parken, er på en god måte ivaretatt i forhold til opprinnelig  arkitektur. Fargesettingen på husene repre­sen­terer på en god måte den fargerik­domm­en som er spesiell for be­byggelsen i Kristiansund, og som gjør at Kristiansund også omtales som den polykrome by. (Polykromt er synonymt med mangefarget)

Husrekken i Konsul Johnsens gate ble tildelt bygge­skikkprisen for 2008 med den begrunnelsen at dette er en hel gate med vel­holdte gjenreisnings­hus.

Gaten har fått sitt navn etter konsul Christian Johnsen (1828-1908) som var en av byens store forretningsmenn på midten av 1800 tallet.

Relaterte bilder

Konsul Johnsensgt_3_F_PINGEBER.jpg Konsul Johnsensgt_F_PINGEBER.jpg