Meld deg på nyhetsbrevet!

Newsletter

Motta nyhetsbrev med oppdaterte artikler.

Navn:
E-post:

Klippfiskproduksjon

Helt til et stykke ut på 1960-tallet var det vanlig med soltørking av klippfisk i Kristiansund. «Bergan» fikk selv ikke de tyske bombeflyene has på. Klippfiskproduksjonen dabbet av og ble avviklet i juni 2011.

De fleste bryggene var også intakt etter bombingen. Et unntak var Astrups brygge som allerede den 28. april 1940 ble truffet av en bombe. Det ble aldri snakk om gjenoppbygging av denne bryggen. I stedet kjøpte firmaet to pakkhus på Goma­landet – nærmere bestemt i Strandgata 48 og Strandgata 60. Etter krigen anmel­dte både de og flere andre i samme bransje, bygg som var beregnet på tørking av klippfisk innomhus.

Ute på Skorpa lå et pakkhus som Nicolay Volck­mar opp­førte under 1. verdens­krig.

Etter krigen ble det overtatt av «Klippfisktilvirkernes forening og salgs­lag». Til å begynne med tørket de fisken på berg, men etter hvert gikk også de over til kuns­tig tørking. Det gjorde også kom­pan­­jong­ene Bjarne Rolfsen og Hans Lossius som drev virk­som­he­ten sin på Milnbrygga.

På Innlandet etablerte Halfdan Backer A/S ny virksomhet i Sjursvika. Firmaet startet sin virksomhet med eksport og import av fiskeprodukter så tidlig som i 1857 under firma I. C. Loennechen, og ble overtatt av Halfdan Backer i 1906. Et nytt stort industribygg ble nå opp­ført og formålet med bedriften var fiskeforedling. Backers gamle bygninger lå i Heinsa­gata, og de ble nå overtatt av Ingolf Alnæs som bygde en hermetikkfabrikk der.

Også på bryg­gene til Lorentz A. Lossius, Lofotkompaniet og hos Th. Øverland var mange hender i arbeid.

Klippfiskproduksjonen i Kristiansund ble gradvis bygget ned og den foreløpig siste klippfisken i Kristiansund ble produsert i juni 2011 i Lofotkompaniets anlegg på Innlandet.

Relaterte bilder