Meld deg på nyhetsbrevet!

Newsletter

Motta nyhetsbrev med oppdaterte artikler.

Navn:
E-post:

Jubileumsbilag fra 1942

I 1942, under krigen og under tysk okkupasjonen, feiret Kristiansund sitt 200 års jubileum. Dette ble blant annet markert med et jubileumsbilag på 104 sider i Møre Dagblad. Da bilaget ble utgitt kostet det 1 krone.
Jubileumsbilag fra 1942

I jubileumsbilaget, som selvsagt er preget av at byen var underlagt den tyske okkupasjonsmakten, er det flere interessante artikler. Historiske, opplysende og underholdende artikler. Spesielt nevnes de artiklene som er skrevet om gjenreisningen av Kristiansund, blant annet av byarkitekt Arne Korsmo. I bilaget er det også en artikkel om ny barneskole på Nordlandet som erstatning for den som brant, bygging av nytt sykehus og havnevesenets planlagte lokaler ved Piren.

I innledningen til bilaget står blant annet følgende:

”Uten sammenligning for øvrig den sværeste periode i sin historie, hadde byen i 1940, da storparten av byen blev lagt i ruiner, og næsten hele byens befolkning på kort tid måtte forlate byen.

Viljen og pågangsmotet var imidlertid ennu tilstede, og det varte ikke mange dagene før folk begynte å rydde tomtene sine og gjøre klart til en gjenopbygging av heimene sine.
At gjenopbygningen under de nuværende omstendigheter lar vente på seg, er noget vi alle forstår, og derfor også har innrettet oss etter.

Måtte imidlertid forholdene bli slik at det planleggende og forberedende arbeide som i dag utføres i Kristiansund, snart kan gi resultater til beste for byen og folket. Det mangler så visst ikke vilje til å bygge byen, og evnen er uten tvil adskillig større i dag enn den var da våre forfedre tok fatt.

Så minnes vi i dag i takknemelighet våre forfedre som ryddet og bygget her før oss, og med tanke på fremtiden blir det vår opgave å legge grunnlaget for en ny by med nye generasjoner. Måtte vi være opgaven voksen.”

Last ned jubileumsbilaget her: Jubileumsbilag fra 1942 (20mb)