Meld deg på nyhetsbrevet!

Newsletter

Motta nyhetsbrev med oppdaterte artikler.

Navn:
E-post:

Hovedoppgave om bombingen av Kristiansund

Da Ole Kristian Pettersen gikk på luftkrigsskolen skrev han hovedoppgaven sin om bombingen og brannen i Kristiansund i 1940. Vi har fått lov til å legge oppgaven ut på gjenreisningsbyen.no. Ole Kristian Pettersen er i dag lufthavnsjef ved Kristiansund Lufthavn Kvernberget.

Hovedoppgaven er spennende lesning. Den beskriver tiden like før krigen kom til oss, redselsdøgnene og evakueringen. I oppsummeringen settes det også fokus på hvorfor Kristiansund ble bombet. I denne hovedoppgaven konkluderes det med at bombingen skjedde for å gjøre Kristiansund ubrukelig for allierte styrker.

Hovedoppgave Ole kr Pettersen

Relaterte artikler

Bombing_1940_Første bombe.jpg

Bombingen av Kristiansund

Det var rundt 15 000 innbyggere i Kristiansund i 1940. Omtrent 13 000 av disse var fremdeles i byen da krigen veltet inn over Kristiansund med søkklastede bombefly, om morgenen søndag 28. april 1940. Mange ble denne dagen vekket av flyalarm etterfulgt av kraftig flydur like over hustakene.

Les mer