Meld deg på nyhetsbrevet!

Newsletter

Motta nyhetsbrev med oppdaterte artikler.

Navn:
E-post:

Grønne lunger i sentrum

Før krigen lå det flere hus i områ­det nord for Greves gate. Disse husene brant, og det ble satt opp en del provisoriske brakker i området. Etter krigen var det flere diskusjoner om hva om­rådet skulle brukes til.
Grønne lunger i sentrum - Foto: Petter Ingeberg

Tomte­eierne i disse kvar­ta­lene ønsket ny bebyg­gelse på branntomterne, men hagearkitekt Hindhammer ville det annerledes.

Hindhammer ble allerede tidlig i krigen enga­­sjert for å lage en egen parkplan for byen. Han viste omtanke for at det skulle være små grøntanlegg på alle land, men hovedideen hans var å få i stand et sammenhengende grønt belte fra Nerparken og helt opp til Roligheten. Planen ble lansert høsten 1942, men da mente man at det ville bli for kost­bart.

I 1953 så imidlertid kom­mu­nen seg i stand til å betale erstat­ning for de tomt­ene som gikk tapt i kvar­­ta­lene overfor Henrik Greves gate og tanken om et stort sentralt parkbelte ble gjennomført.