Meld deg på nyhetsbrevet!

Newsletter

Motta nyhetsbrev med oppdaterte artikler.

Navn:
E-post:

Folkets Hus

I 1959 sto Folkets Hus på Kongens Plass klar til innflytting. Huset ble det første bygget som brøt med det arkitektoniske mønsteret i gjenreisningsbyen. Samme året flyttet Tidens Krav inn i nybygget, og hadde sine lokaler der helt fram til de flyttet inn i Rica-bygget.
Folkets hus.jpg

I første etasje var det skobutikk, og vegg i vegg med skobutikken skulle Westerheims is-bar «Den lille oase», også kalt «Quicken» bli en fast og kjær møteplass for mange i kristiansundere i flere tiår.

Først og fremst var huset fagbevegelsens eget samlingssted. Foruten kontorer var det også en stor sal med scene i øverste etasje, og en mindre sal i etasjen under.

På 1960-tallet og 1970-tallet ble det arrangert utallige dansefester og andre underholdningsarrangement i Folkets Hus. Slik videreførte de også en del av tradisjonene fra det gamle Arbeidersamfunnet.

Folkets hus eies nå av Kristiansund kommune og FG-eiendom. Folkets Hus og bygningene som tidligere ble benyttet til Langveien ungdomsskole planlegges ombygd til nytt opera- og kulturhus, et nytt sentralt kulturkvartal.