Meld deg på nyhetsbrevet!

Newsletter

Motta nyhetsbrev med oppdaterte artikler.

Navn:
E-post:

Folkeparken

Rolf Hofmo er en av dem som skal ha æren for at Ekebergsletta i Oslo ble et sted for idrettslige aktiviteter. Han var også en av pådriverne for at Kristiansund kommune skulle erverve grunn i Folkeparken til Idrettsanlegg og friluftsliv.
Folkeparken

Selve ideen om en egen folkepark var imidlertid født tidligere, og mye av æren for Folkeparken må også tilfalles byarkitekt Arne Korsmo og arkitekt Erik Rolfsen, som allerede i 1941 lanserte planen om å bruke en betydelig del av gårdbruker Glærums i Knudtzondalen eiendom til å etablere en folkepark.

Der skulle det være både opparbeidede turstier, friluftsbad, fiskeplasser, svømmehall, museum, hoppbakke, idrettshall, fotballbane, ungdomsherberge, campingplass og gymnas. I nyere tid er det også bygd ungdomsskole og kunstisbane i området.

I nordenden av Folkeparken finner man rester av kanonstillinger fra andre verdenskrig.

Folkeparken eies nå av Kristiansund kommune.