Meld deg på nyhetsbrevet!

Newsletter

Motta nyhetsbrev med oppdaterte artikler.

Navn:
E-post:

Arne Korsmo

Arne Korsmo (1900-1968) var en norsk arkitekt og en førende funksjonalist og formgiver som har tegnet en rekke kjente norske villaer, har formgitt en rekke produkter samt undervist ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og vært professor ved Norges Tekniske Høgskole (NTH) i Trondheim.

Arne Kosmo

Korsmo var utdannet ved NTH. Etter endt utdannelse reiste han til kontinentet i 1928 – 1929 og hentet inspirasjon og impulser fra funksjonalismen, en retning som han selv ble en eksponent for. Mellom 1929 og 1935 drev han arkitektkontor sammen med arkitekt Sverre Aasland. I løpet av 20 år tegnet Korsmo 50 villaer, hvorav flere regnes som hovedverk i norsk funksjonalisme, blant annet rekkehus i Planetveien, Villa Damman og Villa Stenersen.

Han underviste på Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) i møbelklassen. Samtidig virket han som formgiver og brukskunstner, ofte sammen med sin andre kone, formgiveren Grete Prytz Kittelsen. Mange av deres møbler og bruksgjenstander var langt forut sin tid.

Korsmo var vår mest internasjonalt orienterte arkitekt med kontakter blant arkitekter i den internasjonale eliten som bl.a. Walter Gropius, Mies van der Rohe og Frank Lloyd Wright. I 1950 ble han anmodet av Siegfried Giedion om å lede en norsk gruppe av CIAM (Congrès International d'Architecture Moderne). Korsmo påtok seg oppdraget, og gruppen fikk navnet PAGON (Progressive Arkitekters Gruppe Oslo Norge). I Stockholm 1944 traff Korsmo den 18 år yngre danske arkitekt Jørn Utzon. Dette møtet ble etter krigen opptakten til et periodisk samarbeid som varte fra 1947 til 1954.

Arne Korsmo er den eneste norske arkitekt som er blitt tildelt Grand Prix ved Triennalen i Milano (1954).

Fra 1956 var han professor ved Arkitektavdelingen ved Norges Tekniske Høgskole. Her ble han frem til sin død i 1968.

Korsmo var en inspirerende personlighet som øvet sterk innflytelse på mange studenter som siden ble toneangivende innen arkitektur og møbeldesign, blant annet arkitekt Sverre Fehn og interiørarkitekt MNIL Adolf Relling.