Velkommen til Gjenreisningsbyen Kristiansund

Kristiansund er en av Norges mest særegne Gjenreisningsbyer. Årsaken er de omfattende skadene som byen ble påført i 1940 etter fire dagers intens terrorbombing fra tyske krigsfly. Det var få personer som omkom som direkte følge av terrorbombingen, men store deler av byen ble lagt i ruiner og cirka 800 av i alt 1300 bygninger ble helt eller delvis ødelagt.

I stedet for å skape en kopi av den gamle nedbrente byen, valgte man omregulering til en mer moderne by tilpasset den tids krav til funksjonalitet. Vi kaller den ”Gjenreisningsbyen Kristiansund” og det er dette denne hjemmesiden handler om.

Nyheter fra gjenreisningsbyen.no

Ny bok ”Byen Brenner”

6. november 2012 lanserte Kristiansund kommune boka ”Byen Brenner”. Den handler om de fire redselsdøgnene 28. april–1. mai 1940 da byen ble bombet.

Les mer

Kirkelandets kirke månedens bygg juli 2011

Kirkelandet kirke er kåret til ”månedens bygg” i juli 2011. Møre og Romsdal arkitektforening markerer arkitekturens år 2011 ved å velge arkitektoniske eksempler fra fylket – ett fra hvert tiår i forrige århundre. ”Gjenreisningsbyen Kristiansund” ble kåret som ”månedens bygg” i mai.

Les mer

Kart over Gjenreisningsbyen Kristiansund